FUNDAȚIA PENTRU TINERET IALOMIȚA

Potrivit Legii Tinerilor, Fundația pentru Tineret IALOMIȚA, fiind constituită în baza prevederilor Decretului-lege nr.150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret, este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ, unică la nivelul județului Ialomița, a cărei adunăre generală este constituită din reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de tineret care își au sediul în județul nostru și care își exprimă adeziunea la scopul Fundației.

Scopul Fundației pentru Tineret IALOMIȚA îl reprezintă administrarea patrimoniului propriu pentru susținerea activităților și serviciilor pentru tineret, în spiritul tradițiilor umaniste, al valorilor democrației și aspirațiilor societății românești.

Cu alte cuvinte, misiunea noastră o reprezintă asigurarea contextelor pentru îmbunătățirea condițiilor necesare integrării socioprofesionale a tinerilor din județul Ialomița, conform necesităților și aspirațiilor acestora. (Legea Tinerilor).

Astfel, de-a lungul anilor, prin activitățile și serviciile organizate, găzduite și susținute prin activitatea curentă a Fundației, am colaborat cu autorități, servicii și instituții publice locale și județene de resort, precum și cu structuri neguvernamentale și reprezentanți ai mediului privat pentru îndeplinirea misiunii noastre. Mai mult, prin demersurile conjugate cu ale celorlalte fundații membre ale Fundației Naționale pentru Tineret (singura federație națională pentru tineret prevăzută de Legea Tinerilor), începând cu anul 2007, am susținut promovarea drepturilor și aspirațiilor tinerilor din județul Ialomița prin conturarea propunerilor de politică publică, a programelor și a proiectelor, la nivel național.